Assessment center – czym jest, jak się zachowywać?

Data dodania: 14.07.2016


Najczęściej myśląc o procesie rekrutacji do głowy przychodzi nam następująca kolej rzeczy: znalezienie oferty pracy, wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych i rozmowa kwalifikacyjna. Jednak coraz częściej można się spotkać z naborem kandydatów do pracy w postaci assessment center. Dla wielu osób jest to wciąż pojęcie nieznane, więc kiedy otrzymują zaproszenie na tego typu testy nie do końca wiedzą czego się spodziewać. Czym dokładnie jest assessment center i jak się zachować, aby otrzymać ofertę pracy?

Assessment center, które z języka angielskiego należy tłumaczyć jako centrum oceny, to nic innego jak praktyczna forma sprawdzenia kompetencji, jakie kandydat to pracy zadeklarował w swoim CV czy inny formularzy aplikacyjnym. Z perspektywy pracodawców assessment center jest chyba najcenniejszym źródłem informacji o potencjalnym pracowniku, jednak z drugiej strony wymaga od niego ogromnych nakładów. Chodzi nie tylko o wkład finansowy, ale także czas i zasoby ludzkie, jakie trzeba poświęcić dla przeprowadzenia rzetelnego assessment center. Najczęściej ten sposób rekrutacji jest spotykany kiedy oferty pracy dotyczą stanowisk menedżerskich lub średniego i wyższego szczebla – właśnie z uwagi na koszty jakie ze sobą niesie.

Jak może wyglądać takie centrum oceny pracownika? Istnieje wiele rodzajów zadań i testów, jakim w ramach assessment center mogą być poddani kandydaci, którzy biorą udział w procesie rekrutacji. Najogólniej można je podzielić na zadania indywidualne oraz grupowe i testy psychologiczne oraz kompetencji. Wśród zadań indywidualnych dość często spotykane są narzędzia takie jak case study, czyli analiza konkretnego przypadku lub in-box, nazywany koszykiem zadań. W trakcie takich zadań asesorzy sprawdzają jak kandydat zachowałby się w sytuacjach biznesowych, z jakimi będzie się spotykał na co dzień.

Co trzeba zrobić, aby dobrze wypaść na assessment center? Nie ma jednej recepty na to czego będą oczekiwać od kandydatów asesorzy, głównie ze względu na odmienne oczekiwania związane z poszczególnymi zawodami. W przypadku stanowisk kierowniczych, gdzie obowiązki zawodowe będą obejmowały także zarządzanie grupą współpracowników na pewno lepiej zostanie oceniony kandydat, który podczas zadań grupowych potrafił przejąć inicjatywę i wykazać się umiejętnościami przywódczymi. Jeżeli natomiast ogłoszenie o pracy dotyczy stanowiska, które wiąże się z pracą z równorzędnymi pracownikami takie „wychodzenie przed szereg” i próba objęcie pozycji lidera na siłę może być odebrana negatywnie.

Najlepsze ogłoszenia o pracy można znaleźć na stronie Szukampracy.pl.