Symulacje menedżerskie na szkolenia dla menedżerów

Data dodania: 13.04.2018


Problemy pojawiające się w różnych obszarach swojego życia, to coś, przed czym się nie ucieknie. Różni ludzie na różne sposoby sobie radzą z ich rozwiązywaniem, niektórym idzie to naprawdę szybko, a u pozostałych wszystko przebiegnie w wolniejszym tempie. Sporo różnych technik pozwala na to, aby poznać różne podejścia do tych problemów, a oprócz tego wyszukiwać w efektywny sposób rozwiązania mogące pomóc.

Do tego typu metod należy gry biznesowe (zobacz dodatkowe informacje: http://www.symulacje.edu.pl ), której założenia są oparte na koncentracji na człowieku i jego potrzebie wymyślania wynalazków rewolucjonizujących świat. Twórcze zastosowanie dostępnych gier biznesowych pozwoli na dojście do innowacyjnych, nieszablonowych rozwiązań. Design Thinking jest stosowany w wielu biznesowych obszarach, przykładowo często zaczyna po niego sięgać HR.

Według różnych badań blisko osiemdziesiąt procent osób na kierowniczych stanowiskach uznaje gry biznesowe za element o dużym znaczeniu w ich organizacji. Co więcej, w miejscach, w jakich sprawy pracownicze mają duże znaczenie, metoda ta jest kilka razy częściej stosowana. Umożliwia to między innymi, aby znacznie szerzej spojrzeć na kandydatów chętnych do pracy, a co za tym idzie mieć możliwość optymalnego wyboru.

Podstawą przy metodzie gry biznesowej jest precyzyjna definicja rozwiązywanego problemu, wtedy duża część sukcesu będzie załatwiona. Pierwsza kwestia, o którą należy zapytać, z jakiego powodu zmiany są konieczne, a w drugim etapie jaki ma być zakres takich zmian. Aby pytanie trafiło do właściwych osób, konieczny będzie zespół doświadczonych ekspertów, najlepiej z mocno zróżnicowanymi kompetencjami.

Ta technika obejmuje w pierwszej kolejności wspólne warsztaty, z tego też powodu grupa, którą się stworzy musi mieć kompletną wiedzę na temat problemu do rozwiązania. Powinno się także dać możliwość wypowiedzenia się członkom o zagadnieniu, które się opracowuje. Różni ludzie mogą w zupełnie inny sposób widzieć poszczególne elementy całości, a co za tym idzie mieć później inne pomysły.

Mając już wiedzę, co jest źródłem problemów i w jakim kierunku będzie się podążać, należy zająć się klientem. Przy prowadzeniu rekrutacji będzie to aplikujący kandydat. Rolą całego zespołu będzie wczucie się w jego oczekiwania i potrzeby, a następnie później stworzenie charakterystyki. Końcowy krok symulacji menedżerskiej, zajmujący najwięcej czasu to wymyślanie, i wybranie spośród znalezionych rozwiązań tego najlepszego.