Szkolenia integracyjne – forma budowania kultury zespołowej

Data dodania: 29.03.2018


Ci, którzy chcą inwestować w ludzi, którzy u nich pracują, sięgają chętnie po rozmaite darmowe materiały do wyjazdów integracyjnych np tutaj: http://www.szkolenia-integracyjne.pl . Dostarczające takich materiałów firmy przeważnie też udzielają informacji o tym, jak wszystko ma zostać zrealizowane. Nie mają one jednak wpływu na ostateczne rezultaty takich wyjazdów team building, gdyż bardzo dużo będzie tu zależało od osoby, która zajmie się prowadzeniem.

Naprawdę niewiele takich narzędzi będzie wymagać jakiś wielkich umiejętności, czytając instrukcję osoba dysponująca pewnymi umiejętnościami na pewno sobie poradzi prowadząc spotkania i szkolenia team building. Jednak w praktyce na prowadzącym będzie spoczywała spora odpowiedzialność, musi on bowiem w taki sposób wykorzystać materiały, żeby zaspokojono wszystkie oczekiwania uczestników.

Sposoby prowadzenia szkoleń i gier i sposoby reakcji facylitatorów stanowiły przedmiot długoletnich badań, którą prowadził nieszablonowy w podejściu naukowiec Maslow. Między innymi udowodnił on, że nawet jeśli w pierwszej chwili sposoby reagowania szkoleniowców team building mają przypadkowy charakter, to mimo wszystko w decyzjach, jakie były przez nich podjęte można uchwycić pewne zależności.

Naukowiec na podstawie badań, które prowadził wyróżnił sześć istotnych tematów, opisujących w największym skrócie wyzwania, z którymi muszą się uporać trenerzy. Nie powinno być specjalnych przeszkód, aby je zastosować, a mogą być użyte bez względu na okoliczności szkoleń. Thiagarajan podał je w postaci kilku pytań, które należy zadać przed rozpoczęciem spotkania team building.

Jako pierwsze zagadnienie autor podaje ustalenie zakresu elastyczności realizowanych zajęć i tolerowanie ewentualnego naginania zasad, to w praktyce zależeć będzie od stylu pracy i doświadczeń grupy. Trzeba chwilę się też pochylić nad szybkością pracy. Można na przykład podać sztywne ramy czasowe i ich się trzymać, a można również nieco zwolnić i umożliwić zmiany w harmonogramie.

Bardzo ważny obszar, od którego w dużej mierze zależy sukces całego przedsięwzięcia, to umiejętność koncentracji na wyznaczonych celach. Jeżeli zespół powinien swoje zadania dokończyć, to należy się trzymać tego do samego końca, także w ostatecznym podsumowaniu. Jednocześnie zespół ma dobrze wiedzieć, że cały zakres odpowiedzialności za ten sukces będzie na nim spoczywać, tu pojawia się kolejny aspekt decyzyjny to znaczy kontrola.